Keyword: Starburst galaxies
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "TeV gamma-ray observations of some extragalactic objects with CANGAROO-III"
  • Kyoshi Nishijima,Michiyo Akimoto,Yoshitaka Mizumura,Junko Kushida,Hidetoshi Kubo,G.V. Bicknell,R.W. Clay,P.G. Edwards,Ryoji Enomoto,Shuichi Gunji,Satoshi Hara,Tadao Hara,Takahiro Hattori,Sei'ichi Hayashi,Yusuke Higashi,Yasufumi Hirai,Kenji Inoue,Hisanori Ishioka,Shigeto Kabuki,F. Kajino,Hideaki Katagiri,Akiko Kawachi,Tadashi Kifune,Ryuta Kiuchi,Toshiki Kunisawa,Takashi Matoba,Yutaka Matsubara,Ikuma Matsuzawa,Taku Mizukami,Yoshihiko Mizumoto,Masaki Mori,Hiroshi Muraishi,Tsuguya Naito,Takeshi Nakamori,Shintaro Nakano,Michiko Ohishi,Yuhki Ohtake,Shin'ichi Ryoki,Koji Saito,Yukiko Sakamoto,Atsushi Seki,Victor Stamatescu,Toshitaka Suzuki,D.L. Swaby,Toru Tanimori,Greg Thornton,Fuyuki Tokanai,K. Tsuchiya,Shio Watanabe,Eiichi Yamazaki,Shohei Yanagita,Tatsuo Yoshida,Takanori Yoshikoshi,Yohei Yukawa,Keywords: Gamma rays, Blazars, Starburst galaxies
  • "The starburst-GRB connection"
  • Jens Dreyer,JuliaK. Becker,Wolfgang Rhode,Keywords: Starburst galaxies, GRB, Neutrino
  • "VERITAS Observations of Starburst Galaxies"
  • Wystan Benbow, and VERITAS CollaborationKeywords: VERITAS, Gamma rays, Starburst galaxies

    .