Keyword: Space instrumentation
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
 • - ORAL
 • - POSTER

 • "Data Acquisition System of the JEM-EUSO project"
 • M. Casolino,T. Yamamoto,M. Bertaina,O. Catalano,F. Kajino,Yoshiya Kawasaki,E. Kendziorra,I.H. Park,S.W. Nam,A. Santangelo,T. Schanz,J. Yang, and JEM-EUSO CollaborationKeywords: UHE, Space instrumentation, JEM-EUSO
 • "Detection of neutrons by delay ionization in a new type of neutron-ionization calorimeters developed for the space cosmic ray projects"
 • L.G. Sveshnikova,A.P. Chubenko,Rauf Mukhamedshin,Dmitriy Podorozhnyi,Olga Strelnikova,Artur Tkachenko,Leonid Tkachev,Andrey Turundaevskii,Keywords: Calorimeter, Neutrons, Space instrumentation
 • "High energy electron and gamma-ray observation by TANSUO mission"
 • Jin Chang,Jian Wu, and TANSUO CollaborationKeywords: Electrons, Gamma rays, Space instrumentation
 • "JEM-EUSO Science Objectives"
 • Gustavo Medina-Tanco,K. Asano,V. Berezinsky,D. Cline,T. Ebisuzaki,Susumu Inoue,P. Lipari,E. Parizot,A. Santangelo,Gunter Sigl,Y. Takahashi,H. Takami,Masahiro Teshima,T.J. Weiler, and JEM-EUSO CollaborationKeywords: Extreme-energy cosmic rays, Space instrumentation,
 • "The optical system preparation of the TUS space experiment."
 • Leonid Tkachev,Svetlana Biktemerova,G. Garipov,A. Grinyuk,V. Grebenyuk,B. Khrenov,Pavel Klimov,Dmitry Naumov,S. Porokhovoy,B. Sabirov,O. Saprykin,M. Slunecka,Artur Tkachenko,I. Yashin,Keywords: UHE EAS, TUS mission, Space instrumentation
 • "The project MONICA: monitor of cosmic ray nuclei and ions"
 • Alexey Bakaldin,Arkady Galper,Sergey Koldashov,Sergey Voronov,Galina Bazilevskay,Alexander Kvashnin,Y.I. Stozhkov,Valentin Dergachev,Yury Gagarin,Keywords: Space instrumentation, Solar cosmic rays, Ion composition
 • "UHECR energy and arrival direction reconstruction by fluorescence data from space-based detector TUS"
 • Pavel Klimov,Gali Galipov,B. Khrenov,Sergey Sharakin,Ivan Yashin,Keywords: UHE EAS, Space instrumentation,

  .