Keyword: Mean-free pathlength
Wyswietlenie slow kluczowych.

.