Keyword: Coronas-Photon satellite
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "Background conditions of high-energy spectrometer NATALYA-2M on board CORONAS-PHOTON satellite. Observational capability of the instrument."
  • E.E. Lupar,Yury Kotov,Vitaly Yurov,Vladimir Kadilin,Andrey Arkhangelsky,Alexander Glyanenko,Konstantin Vlasik,Igor Rubtsov,Mikhail Bessonov,Anton Buslov,Petr Kalmikov,Keywords: Coronas-Photon satellite, NATALYA-2M, Spectrometer
  • "Solar mission ”Coronas-Photon”: in-orbit status and first results"
  • Yury Kotov,Yu.I. Alikin,R.L. Aptekar,Andrey Arkhangelsky,K.V. Anufreichik,Mikhail Bessonov,S.I. Boldyrev,S.A. Bogachev,M.V. Buntov,A.S. Buslo,Konstantin Vlasik,A.K. Goncharov,Yu.I. Denisov,Valentin Dergachev,A.V. Dudnik,M.P. Gassieva,Alexander Glyanenko,Vladimir Kadilin,P.A. Kalmykov,I.V. Kozlov,A.V. Kochemasov,Evgeny Kruglov,S.V. Kuzin,V.D. Kuznetsov,N.I. Lebedev,E.E. Lupar,Gennady Matveev,E.P. Mazets,Anuj Nandi,N.N. Novikova,A.A. Pertsov,A.R. Rao,I.V. Rubsov,A.D. Ryabova,M.I. Savchenko,R.S. Salikhov,B. Sylvester,J. Sylvester,Yu.A. Trofimov,V.G. Tyshkevich,M.K. Hingar,Vladislav Khmylko,S.K. Chakrabarti,S. Sankarattil,Y. Chichikaljuk,I.V. Chulkov,Vitaly Yurov,Keywords: Coronas-Photon satellite, Satellite detector,

    .